image banner
Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN năm 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 268/BC-BDT
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN năm 2022-2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nông Đức Ngọc
Tài liệu đính kèm 268-bao-cao-phan-bo-nguon-von-su-nghiep.pdf
268-bieu-th_von_chua_pb_20231031104940120231031104957962_signed.pdf