image banner
Tổng số: 236
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4822/UBND-VX 22/09/2023 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 11
Tải về 0
26/QĐ/UBND 19/09/2023 Sửa đổi một số điều điểm b, điểm c, khoản 2, điều 5, quy định một số nội dung về phân câp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gai đoạn 2011-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai , Ban hành kèm theo Quyết định số 2/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhan dân tỉnh Lào Cai .
Lượt xem: 9
Tải về 0
354/KH-UBND 07/09/2023 Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 13
Tải về 0
331/KH-UBND 12/08/2023 Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
324/KH-UBND 07/08/2023 Kế hoạch tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào cai năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
323/KH-UBND 07/08/2023 Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn liền với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
21/QĐ-UBND 02/08/2023 Quy đinh mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lượt xem: 25
Tải về 0
315/KH-UBND 01/08/2023 Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 30
Tải về 0
298/KH-UBND 12/07/2023 Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai cáchoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 57
Tải về 0
Kế hoạch số 296/KH-UBND 11/07/2023 Thực hiện Chương trình số 219-CTr/TU ngày 22/05/2023 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 40
Tải về 0
12345678910...