image banner
Về việc phê duyệt danh mục vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ban dân tộc tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 659/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2024
Ngày hiệu lực 31/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ban dân tộc tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 659-.pdf