image banner
Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
297/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn theo Quyết định 590/QĐ-TTg, giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 50
Tải về 0
292/KH-UBND 17/08/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 83
Tải về 1
282/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dụng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 51
Tải về 1
277/KH-UBND 09/08/2022 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, DDCI 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
157/KH-UBND 18/04/2022 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đài Tiếng nói Việt Nam
Lượt xem: 102
Tải về 0
156/KH-UBND 18/04/2022 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Lượt xem: 80
Tải về 0
155/KH-UBND 18/04/2022 Kế hoạch Triển khai Chương trình hợp tác truyền thông năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đài Truyền hình Việt Nam
Lượt xem: 102
Tải về 0
119-KH/TU 15/04/2022 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2022
Lượt xem: 80
Tải về 0
118-KH/TU 15/04/2022 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”
Lượt xem: 85
Tải về 1
121/KH-UBND 29/03/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Lượt xem: 84
Tải về 0
1234