image banner
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1246/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định về việc Ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lượt xem: 1
Tải về 0
16/2023/QĐ-UBND 19/05/2023 Việc Ban hành một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
Tải về 0
316/QD-TTg 29/03/2023 Quyết định về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 15
Tải về 0
175-KH/TU 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 32
Tải về 0
297/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn theo Quyết định 590/QĐ-TTg, giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 100
Tải về 0
292/KH-UBND 17/08/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 132
Tải về 1
282/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dụng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 96
Tải về 2
277/KH-UBND 09/08/2022 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, DDCI 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về 0
157/KH-UBND 18/04/2022 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đài Tiếng nói Việt Nam
Lượt xem: 143
Tải về 0
12345