image banner
Tổng số: 457
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
254/KH-UBND 13/05/2024 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp làn thứ tư đến năm 2030
Lượt xem: 10
Tải về 0
253/KH-UBND 13/05/2024 Thực hiện Chương trình hành động số 348-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2024 ủa Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43/NQ-TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XVIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 8
Tải về 0
252/KH-UBND 10/05/2024 Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5
Tải về 0
2330/UBND-NC 09/05/2024 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về 0
249/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch phat động phong trào thi đua xây dựng "Hộ gia đình an toàn - thôn, bản bình yên " về an ninh trật rự trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 7
Tải về 0
276/QD-UBDT 08/05/2024 Ban hành danh mục hồ sơ của Ủy Ban dân tộc năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
248/KH-UBND 07/05/2024 Duy trì và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) của tỉnh năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
246/KH-UBND 06/05/2024 Triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 345-CTr/TU ngày 02/4/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Lượt xem: 12
Tải về 0
2039/UBND-NC 23/04/2024 triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Lượt xem: 20
Tải về 0
28/KH-UBND 22/04/2024 Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 22
Tải về 0
12345678910...