image banner
Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa 8 về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta này càng phồn vinh, hạnh phúc
Số ký hiệu văn bản 348-CT/TU
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa 8 về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta này càng phồn vinh, hạnh phúc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 348.pdf