image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
299/BC-BDT 21/11/2023 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS &MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
269/BC-BDT 02/11/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 -2025 và Tiểu dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hônvà hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN” thuộcDự án 9 của Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 39
Tải về 0
268/BC-BDT 31/10/2023 Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN năm 2022-2023
Lượt xem: 26
Tải về 0
436/BC-UBND 25/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 1
410/BC-UBND 13/10/2023 Báo cáo tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 34
Tải về 0
416/BC-BCĐ 12/10/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
411/BC-UBND 09/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về 0
01/BC-UBND 01/01/2022 Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2021, phướng hướng nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 179
Tải về 1
182/BC-UBND ngày 23/6/2017 23/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 242
Tải về 1
169/BC-UBND 19/06/2017 Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 211
Tải về 1
12