image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147/BC-UBND 06/04/2024 Báo cáo Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội: phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Lượt xem: 10
Tải về 0
139/BC-UBND 02/04/2024 Tổng kết10năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ
Lượt xem: 11
Tải về 0
63/BC-BDT 15/03/2024 Thống kê công tác dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2023 theo Thông tư số 02/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân tộc
Lượt xem: 12
Tải về 0
60/BC-BDT 14/03/2024 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
77/BC-UBND 22/02/2024 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về 0
65/BC-UBND 19/02/2024 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 01 nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
36/BC-UBND 25/01/2024 Kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triểnThiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 -tỉnh Lào Ca
Lượt xem: 68
Tải về 0
299/BC-BDT 21/11/2023 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS &MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 139
Tải về 0
269/BC-BDT 02/11/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 -2025 và Tiểu dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hônvà hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN” thuộcDự án 9 của Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 175
Tải về 0
268/BC-BDT 31/10/2023 Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN năm 2022-2023
Lượt xem: 147
Tải về 0
12