image banner
Tổng số: 150
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
95/KHSTTTT 30/11/2023 Kế hoạch thông tin tuyên truyền Đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 2025", năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
413/KH-UBND 13/11/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 18
Tải về 0
414/KH-UBND 13/11/2023 Xây dựng "Xã, Phường, thị trấn không có ma tuý" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 14
Tải về 0
405/KH-UBND 01/11/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 306-CTr/TU ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 23/CT/TW ngày 25/5/2023 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 29
Tải về 0
399/KH-UBND 24/10/2023 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
376/KH-UBND 05/10/2023 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 38
Tải về 0
354/KH-UBND 07/09/2023 Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 44
Tải về 0
324/KH-UBND 07/08/2023 Kế hoạch tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào cai năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 0
323/KH-UBND 07/08/2023 Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn liền với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
315/KH-UBND 01/08/2023 Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về 0
12345678910...