image banner
Tổng số: 119
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
339/QĐ-UBND 10/10/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 43
Tải về 2
314/KH-UBND 19/09/2022 Kế hoạch Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 41
Tải về 0
307/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 36
Tải về 0
311/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 – 2030
Lượt xem: 41
Tải về 0
297/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn theo Quyết định 590/QĐ-TTg, giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 50
Tải về 0
296/KH-UBND 18/08/2022 Kế hoạch Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022- 2025
Lượt xem: 44
Tải về 0
292/KH-UBND 17/08/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 83
Tải về 1
289/KH-UBND 16/08/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 40
Tải về 0
282/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dụng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 51
Tải về 1
279/KH-UBND 11/08/2022 Kế hoạch Về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 71
Tải về 1
12345678910...