image banner
Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
250/KH-UND 23/05/2023 Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
246/KH-UBND 19/05/2023 Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
185/KH-UBND 03/04/2023 Ké hoạch triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
179/KH-UBND 30/03/2023 Kế hoạch phòng,chống bệnh dại trên người tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
174/KH-UBND 27/03/2023 Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 20
Tải về 0
146/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch Hành động thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
131/KH-UBND 10/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 26
Tải về 0
175-KH/TU 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về 0
177-KH/TU 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai
Lượt xem: 56
Tải về 0
84/KH-UBND 10/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.
Lượt xem: 29
Tải về 0
12345678910...