image banner
Tổng số: 198
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
254/KH-UBND 13/05/2024 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp làn thứ tư đến năm 2030
Lượt xem: 10
Tải về 0
253/KH-UBND 13/05/2024 Thực hiện Chương trình hành động số 348-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2024 ủa Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43/NQ-TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XVIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 8
Tải về 0
252/KH-UBND 10/05/2024 Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6
Tải về 0
249/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch phat động phong trào thi đua xây dựng "Hộ gia đình an toàn - thôn, bản bình yên " về an ninh trật rự trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
248/KH-UBND 07/05/2024 Duy trì và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) của tỉnh năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
246/KH-UBND 06/05/2024 Triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 345-CTr/TU ngày 02/4/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Lượt xem: 13
Tải về 0
226/KH-UBND 19/04/2024 Triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 18
Tải về 0
218/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 18
Tải về 0
199/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
198/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
12345678910...