image banner
Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
423/KH-UBND 28/11/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6
Tải về 0
1559-CV/BTGTU 06/11/2023 Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật, về phòng, chống, tham nhũng tiêu cực
Lượt xem: 35
Tải về 3
2544/QĐ-UBND 19/10/2023 Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về 0
2541/QĐ-UBND 18/10/2023 Phê duyệt Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 68
Tải về 2
4822/UBND-VX 22/09/2023 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 85
Tải về 0
61/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Lượt xem: 59
Tải về 0
331/KH-UBND 12/08/2023 Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 95
Tải về 0
21/QĐ-UBND 02/08/2023 Quy đinh mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lượt xem: 59
Tải về 0
1302/UBDT-DTTS 27/07/2023 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc tiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 102
Tải về 0
149/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 136
Tải về 0
12345