image banner
Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại Hội đại biểu các dân tộc thiếu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ tư năm 2024
Số ký hiệu văn bản 561/UBDT-TCCB
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 08/04/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại Hội đại biểu các dân tộc thiếu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ tư năm 2024
Hình thức văn bản Hướng Dẫn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nông Quốc Tuấn
Tài liệu đính kèm 561.pdf