image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
269/KH-UBND 24/05/2024 Kế hoạch tổ chức Festival sông hồng năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
134/KH-UBND 29/02/2024 Triển khai thực hiện lĩnh vực Văn hóa thuộc Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” - Năm 2024
Lượt xem: 37
Tải về 2
113/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025
Lượt xem: 189
Tải về 1
114/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lượt xem: 216
Tải về 5
325/KH-UBND 17/08/2021 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện “Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 282
Tải về 2
1307/QĐ-UBND 23/04/2021 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 196
Tải về 0
186/KH-UBND 19/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm 2025
Lượt xem: 254
Tải về 2
179/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch Tổ chức Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021
Lượt xem: 213
Tải về 0
06/2021/NQ-HĐND 09/04/2021 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 223
Tải về 0