image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2330/UBND-NC 09/05/2024 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về 0
2039/UBND-NC 23/04/2024 triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Lượt xem: 20
Tải về 0
418/STTTT-TTBCXB 08/04/2024 Vè việc triển khai các nội dung tuyên truyềntrong tháng 4/2024(đợt 1)
Lượt xem: 26
Tải về 0
1703-CV/BTGTU 23/02/2024 Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2024)
Lượt xem: 50
Tải về 0
440/KH-UBND 21/12/2023 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 108
Tải về 0
314/KH-UBND 19/09/2022 Kế hoạch Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 204
Tải về 0
17/2022/QĐ-UBND 21/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 303
Tải về 0
162/KH-UBND 21/04/2022 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Lượt xem: 308
Tải về 0
161/KH-UBND 21/04/2022 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Lượt xem: 224
Tải về 0
160/KH-UBND 21/04/2022 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần FPT
Lượt xem: 220
Tải về 1
12