image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận hoàn thành nông thôn mới
Lượt xem: 315
Tải về 0
12/CT-TTG 22/07/2022 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 44
Tải về 0
342/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 124
Tải về 0
353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 82
Tải về 0
263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định số phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 130
Tải về 0
1227/QĐ-TTg 14/07/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 170
Tải về 0
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 67
Tải về 1
1409/QĐ-TTg 28/09/2020 Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 176
Tải về 3