image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/QĐ-TTg 23/01/2024 Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lượt xem: 61
Tải về 0
30/CT-TTg 15/12/2023 Về việc tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Lượt xem: 100
Tải về 0
1315/QĐ-TTg 09/11/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Lượt xem: 137
Tải về 6
316/QD-TTg 29/03/2023 Quyết định về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 168
Tải về 0
04/2023/QĐ-TTg 23/02/2023 Quyết định Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 225
Tải về 2
18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận hoàn thành nông thôn mới
Lượt xem: 447
Tải về 0
12/CT-TTG 22/07/2022 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 192
Tải về 0
342/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 245
Tải về 0
353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 238
Tải về 0
263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định số phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 251
Tải về 0
12