image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1315/QĐ-TTg 09/11/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Lượt xem: 17
Tải về 0
316/QD-TTg 29/03/2023 Quyết định về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 109
Tải về 0
04/2023/QĐ-TTg 23/02/2023 Quyết định Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 135
Tải về 2
18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận hoàn thành nông thôn mới
Lượt xem: 403
Tải về 0
12/CT-TTG 22/07/2022 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 150
Tải về 0
342/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 199
Tải về 0
353/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 188
Tải về 0
263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định số phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 207
Tải về 0
1227/QĐ-TTg 14/07/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 216
Tải về 0
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 166
Tải về 3
12