image banner
Báo cáo Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội: phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu văn bản 147/BC-UBND
Ngày ban hành 06/04/2024
Ngày hiệu lực 06/04/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội: phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực An ninh trật tự, ATGT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 147-BC_1BAO_CAO_SO_KET_02_NAM_NGHI_DI20240406110903206_Signed_20240408091426599.pdf
147-PL.pdf