image banner
  • 0

    Xin ý kiến dự thảo văn bản QPPL

    Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của...

    116 lượt xem
  • -1

    Xin ý kiến dự thảo văn bản QPPL

    Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng...

    133 lượt xem




Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 1,731
  • Tất cả: 2,272,742
Đăng nhập