image banner
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1703-CV/BTGTU 23/02/2024 Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2024)
Lượt xem: 15
Tải về 0
121/KH-BCĐ 23/02/2024 Kế hoạch tổ chức thực hiện mọt số nhiệm vụ trọng tam thuộc chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Lào Cai nưm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
128/UBDT-DTTS 19/02/2024 Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 28/2023 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 31
Tải về 0
160/KH-UBDT 16/02/2024 Kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thàn trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 17
Tải về 0
85/KH-UBND 02/02/2024 Thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về 0
256/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định về việc ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 2
68?KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 2
02/CT-UBND 30/01/2024 Về công tác Phòng chống , thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
Tải về 0
152/UBDT-PC 26/01/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Pháp luật và lĩnh vực công tác dân tộc cấp khu vực toàn quốc năm 2024-2025.
Lượt xem: 52
Tải về 0
476/UND-NC 26/01/2024 Về việc triển khai học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 0
12345