image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2022/TT-UBDT 30/12/2022 Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
Lượt xem: 31
Tải về 0
752/QĐ-UDBT 11/10/2022 Quyết định Phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 84
Tải về 2
495/QĐ-UBDT 01/08/2022 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 124
Tải về 0
02/2022/TT-UBDT 08/07/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 166
Tải về 0
15/QĐ-BDT 11/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 86
Tải về 1
85/KH-UBND 03/03/2022 Kế hoạch công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2022
Lượt xem: 112
Tải về 0
92/QĐ-UBND 26/02/2022 Kế hoạch Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Ủy ban Dân tộc năm 2022
Lượt xem: 99
Tải về 0
85/QĐ-UBDT 24/02/2022 Quyết định Phê duyệt Chiến lươc phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025
Lượt xem: 149
Tải về 0
239/KH-UBDT 22/02/2022 Kế hoạch phòng, chống mại dâm và mua bán người gđ 2022-2025
Lượt xem: 99
Tải về 0
441/QĐ-UBND 21/02/2022 Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác dân vận trung thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 113
Tải về 0
123