image banner
Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
961/UBDT-KHTC 11/06/2024 Triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS
Lượt xem: 8
Tải về 0
962/UBDT-KHTC 11/06/2024 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê
Lượt xem: 9
Tải về 0
958/UBDT-TT 10/06/2024 Tuyên truyền cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
852/UBDT-DTTS 24/05/2024 Thực hiện Quyết định số 12/2018 QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 10
Tải về 0
276/QD-UBDT 08/05/2024 Ban hành danh mục hồ sơ của Ủy Ban dân tộc năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
276/QĐ-UBDT 08/05/2024 Ban hành danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
2039/UBND-NC 23/04/2024 triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Lượt xem: 27
Tải về 0
219/QĐ-UBDT 09/04/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số' năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
557/UBDT-DTTS 08/04/2024 Thực hiện một số nộ dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQGDTTS& MN
Lượt xem: 43
Tải về 0
555/UBDT-CTDTĐP 08/04/2024 Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc
Lượt xem: 41
Tải về 0
1234567