image banner
Tổng số: 126
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
423/KH-UBND 28/11/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6
Tải về 0
299/BC-BDT 21/11/2023 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS &MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
413/KH-UBND 13/11/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 18
Tải về 0
124/QĐ-BDT 02/11/2023 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Giảng viên, tiền công ra đề thi, chấm thi, cấp chứng chỉ, tài liệu (02 lớp).
Lượt xem: 33
Tải về 0
269/BC-BDT 02/11/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 -2025 và Tiểu dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hônvà hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN” thuộcDự án 9 của Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 39
Tải về 0
268/BC-BDT 31/10/2023 Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN năm 2022-2023
Lượt xem: 26
Tải về 0
436/BC-UBND 25/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 1
2544/QĐ-UBND 19/10/2023 Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về 0
2541/QĐ-UBND 18/10/2023 Phê duyệt Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 68
Tải về 2
122/QĐ-BDT 18/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 năm 2023 (Tiểu dự án 2 - Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
Lượt xem: 43
Tải về 0
12345678910...