image banner
Tổng số: 174
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
253/KH-UBND 13/05/2024 Thực hiện Chương trình hành động số 348-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2024 ủa Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43/NQ-TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XVIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 8
Tải về 0
226/KH-UBND 19/04/2024 Triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 17
Tải về 0
217/KH-UBND 15/04/2024 Phát động đợt thi đua cao điểm chò mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện biên phủ ( 07/5/1954- 07/5/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Lượt xem: 22
Tải về 0
1807/UBND-TH 12/04/2024 Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
557/UBDT-DTTS 08/04/2024 Thực hiện một số nộ dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQGDTTS& MN
Lượt xem: 33
Tải về 0
555/UBDT-CTDTĐP 08/04/2024 Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc
Lượt xem: 33
Tải về 0
561/UBDT-TCCB 08/04/2024 Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại Hội đại biểu các dân tộc thiếu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ tư năm 2024
Lượt xem: 49
Tải về 2
348-CT/TU 04/04/2024 Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trưng ương Đảng khóa 8 về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta này càng phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 38
Tải về 0
533/UBDT-PC 03/04/2024 Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024-2025
Lượt xem: 49
Tải về 1
658/QĐ-UBND 31/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí làm việc đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 17
Tải về 0
12345678910...