image banner
Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
356/KH-UBND 28/10/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 27
Tải về 0
752/QĐ-UDBT 11/10/2022 Quyết định Phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 35
Tải về 2
495/QĐ-UBDT 01/08/2022 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 47
Tải về 0
18/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 60
Tải về 0
02/2022/TT-UBDT 08/07/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 91
Tải về 0
28-CT/TU 01/07/2022 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 93
Tải về 0
03/2022/NQ-HĐND 19/04/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 116
Tải về 2
158/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 89
Tải về 0
27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 Nghị định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 135
Tải về 3
98/KH-UBND 16/03/2022 Kế hoạch Tổ chức, triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 100
Tải về 0
12345678910