image banner
Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1807/UBND-TH
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hoàng Quóc Khánh
Tài liệu đính kèm 1807-.pdf