image banner
Vè việc triển khai các nội dung tuyên truyềntrong tháng 4/2024(đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 418/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 08/04/2024
Trích yếu nội dung Vè việc triển khai các nội dung tuyên truyềntrong tháng 4/2024(đợt 1)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin, truyền thông
Người ký duyệt Trần Xuân Huệ
Tài liệu đính kèm 418 - Sở TT.pdf