image banner
Thực hiện một số nộ dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQGDTTS& MN
Số ký hiệu văn bản 557/UBDT-DTTS
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 08/04/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện một số nộ dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQGDTTS& MN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Lưu Xuân Thủy
Tài liệu đính kèm 557-UBDT_edXML_a290083d-a056-4003-b327-3dc84ba550ac_20240408114631743.pdf