image banner
Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 -2025 và Tiểu dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hônvà hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN” thuộcDự án 9 của Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2025
Số ký hiệu văn bản 269/BC-BDT
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 -2025 và Tiểu dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hônvà hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN” thuộcDự án 9 của Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Trần Phùng
Tài liệu đính kèm 269-_bc_ubdt_ve_chong_tao_hon_20220231102090737555_signed.pdf