image banner
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 59/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm nd_59_dccs_230926094649270270_20230927023144260_signed_20230927025711716-1-.pdf