image banner
Thông tư, sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ Ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021-2023, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 02/2023/TT-UBDT
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư, sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ Ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021-2023, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hầu A Lềnh
Tài liệu đính kèm 022023tt-ubdt.pdf