image banner
Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 331/KH-UBND
Ngày ban hành 12/08/2023
Ngày hiệu lực 12/08/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 331-khubnd.pdf
2084-5316910.pdf
_phu_luc_1_kem_cv_2084_230810044514782780_20230812110856520_20230812025316910.pdf
huong-dan-x.pdf