image banner
Về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
Số ký hiệu văn bản 38-CT/TU
Ngày ban hành 24/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm _38_cttu.pdf