image banner
Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
Số ký hiệu văn bản 01/2023/TT-UBDT
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hầu A Lềnh
Tài liệu đính kèm thong-tu-01.2023.ubdt.pdf