image banner
Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai cáchoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 298/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai cáchoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An ninh trật tự, ATGT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 298-ke_hoach_ngay_toan_dan_pc20230711080249083_signed_20230711091435561.pdf