image banner
Kế hoạch thực hiện Chương trình số 219-CTr/TU ngày 22/05/2023 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 297/KH-UBND
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình số 219-CTr/TU ngày 22/05/2023 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 297-khub.pdf