image banner
Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị 19/CT-TTG
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trần Hồng hà
Tài liệu đính kèm 19-ct-ttg_03062023_1-signed_20230607014840322_signed_20230607023242796.pdf