image banner
Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 14/CTr-UBND
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày hiệu lực 24/08/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 14ctubnd2022.pdf