image banner
Quyết định Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 34/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 34.2022.qdubnd2022.pdf