image banner
Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Số ký hiệu văn bản 142-KH/TU
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày hiệu lực 10/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT - điện tử
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 142khtu2022.pdf