image banner
Lý Seo Vảng - Phó Trưởng Ban
Lượt xem: 5179
anh tin bai

Sinh ngày 05/9/1967

Dân tộc Mông

Nguyên quán: Sín Chéng – Si Ma Cai – Lào Cai.

Ngày vào đảng: 17/8/1994, chính thức: 17/8/1995,

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật, ngoại ngữ: tiếng Nga trình độ A.

* Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Ban;

- Chỉ đạo thực hiện Công tác Văn thư lưu trữ; Cải cách hành chính; Thực hiện các quy trình ISO; Quản trị mạng; Công nghệ thông tin;

- Chỉ đạo, phụ trách công tác đoàn thể cơ quan;

- Phụ trách các hoạt động thể thao, văn nghệ của cơ quan;

- Phụ trách công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong các khối thi đua thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh (Theo quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về Kiện toàn các khối thi đua trên địa bàn tỉnh);

- Tham gia các Hội đồng của cơ quan;

- Làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan;

- Làm Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của cơ quan;

- Phụ trách, theo dõi các huyện Bắc Hà; Si Ma Cai, Mường Khương;

- Xử lý văn bản đến khi Trưởng ban đi vắng;

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách và các văn bản khác do Trưởng Ban giao và ủy quyền;

- Được ký ủy quyền của chủ tài khoản và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại Văn phòng Ban.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 61
  • Tất cả: 2,301,277
Đăng nhập