image banner
Thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 3893
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn đã chứng minh, việc duy trì sinh hoạt thường xuyên, nền nếp, hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Đảng sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong công tác lãnh đạo, yếu tố quan trọng để hình thành  những chi bộ trong sạch vững mạnh.  

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2022

 Chi bộ Ban Dân tộc có 26 đảng viên, chiếm 86,7%; cấp ủy 05 đồng chí, Chi bộ Ban Dân tộc có nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong những năm qua, thực hiện quy định TW, của Tỉnh ủy Lào Cai và các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy khối, hàng năm, chi bộ Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ngay từ đầu năm. Qua đó định hướng nội dung, thời gian sinh hoạt trong năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng (vào khoảng từ ngày 20-22 của tháng), ngoài ra hàng quý đều tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoặc sinh hoạt đột xuất. Trong các kỳ sinh hoạt của Chi bộ Ban Dân tộc luôn duy trì đủ thời gian và thực hiện đủ các nội dung vừa bảo đảm việc cung cấp thông tin mới cho đảng viên; kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bàn, kết luận những vấn đề lãnh đạo của chi bộ trong tháng.

Trong công tác lãnh đạo, chi ủy, chi bộ tuân thủ đúng quy trình sinh hoạt. Trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, chi ủy tiến hành họp để bàn, thống nhất các nội dung sẽ đưa ra trong cuộc họp chi bộ, phân công  nhiệm vụ cho cấp ủy viên triển khai và có chương trình sinh hoạt với các nội dung cụ thể. Từ đó giúp cho đồng chí Bí thư và các đồng chí chi ủy viên chuẩn bị chu đáo và chủ động thực hiện các nội dung được phân công,việc điều hành buổi sinh hoạt chi bộ sẽ đảm bảo được mục đích, yêu cầu.

Về hình thức có nhiều cách làm, đối với sinh hoạt tường xuyên sau khi chi uỷ thống nhất nội dung sẽ chuyển tới các tổ đảng nghiên cứu, trao đổi ý kiến (ý kiến đó được coi là ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt chi b), bên cạnh đó tại buổi sinh hoạt tập trung đảng viên sẽ phát biểu trực tiếp, do đó nhận được nhiều ý kiến tham gia, dân chủ trong sinh hoạt được phát huy.

Đối với các cuộc sinh hoạt chuyên đề được dự kiến ngay từ đầu năm, đồng thời căn cứ vào định hướng từ Bản tin nội bộ, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệptrên cơ sở thực tế, Chi uỷ sẽ lựa chọn nội dung từ kỳ sinh hoạt của tháng đầu trong quý để chuẩn bị. Chi uỷ giao cho các đồng chí phụ trách nội dung chuẩn bị thật kỹ các điều kiện để tổ chức sinh hoạt đạt hiệu quả. Quan trọng trong cuộc sinh hoạt này là phải làm sinh động cách thức truyền đạt, như sử dụng công nghệ thông tin với việc chuẩn bị nội dung bằng các slide để thuyết trình hoặc xây dựng các clip minh hoạ. Với phương pháp này không chỉ thu hút sự tập trung của đảng viên mà còn tạo nên sự hứng khởi khi đảng viên được tham gia vào quá trình chuẩn bị, tạo nên hiệu ứng tốt sau mỗi kỳ sinh hoạt. Cũng từ đó trí tuệ của tập thể chi ủy được phát huy, vai trò của Bí thư, Chi ủy viên được thể hiện, vai trò lãnh đạo, điều hành của chi ủy đối với chi bộ được tăng lên và làm cho cuộc sinh hoạt trở nên lôi cuốn đối với đảng viên.

Đ/c Nông Đức Ngọc – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ

 Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế: một số nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú như nội dung thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, chưa có trọng tâm. Việc chọn nội dung, chủ đề để học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn thụ động. Trong sinh hoạt tính chiến đấu chưa thể hiện rõ nét, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, hoặc chỉ có một số đảng viên nghiên cứu trước nội dung để tham gia phát biểu, cũng có đảng viên ghi chép chưa đầy đủ nên không theo dõi được nhiệm vụ phải thực hiện giữa hai kỳ sinh hoạt.

 Để các kỳ sinh hoạt chi bộ có chất lượng, Chi bộ Ban Dân tộc đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cần phân định rõ giữa nội dung sinh hoạt chuyên môn và nội dung sinh hoạt chi bộ. Đây là vấn đề rất cần thiết, cần đựơc chi uỷ và đảng viên nhận thức đúng, từ đó sẽ  thể hiện rõ tính chất của sinh hoạt chi bộ là để mọi đảng viên nâng cao nhận thức nói chung, trong đó có nhận thức chính trị, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Thông qua các kỳ sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu và để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xác định nhận thức chính trị của đảng viên đối với các vấn đề đang thực hiện, lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức đoàn thể…

Thứ hai, nghiêm túc quán triệt các chuyên đề học theo Bác, sau khi thông tin nội dung và ý nghĩa của chuyên đề, đ/c Bí thư chi bộ dành thời gian thích hợp để phân tích và gợi ý để đảng viên trao đổi nhận thức của mình, đồng thời nêu quan điểm trong việc noi gương làm theo. Hàng tháng duy trì việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, mức xếp loại đánh giá kết quả của từng đảng viên, bình chọn, biểu dương , suy tôn các cá nhân, tập thể thực hiện tốt.

Thứ ba, đối với việc truyền tải thông tin thời sự trong nước và quốc tế được chọn lọc từ các kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, có nội dung phù hợp, thiết thực, tóm tắt, nhấn mạnh những vấn đề đảng viên cần quan tâm. Đối với việc triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Bí thư chi bộ gắn những chỉ thị, nghị quyết đó với chi bộ, gợi mở để đảng viên liên hệ với bản thân và nhận thấy sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc với trách nhiệm của người đảng viên; nhiều đợt học tập được tổ chức viết thu hoạch để chi bộ đánh giá được nhận thức của đảng viên sau khi học tập, quán triệt nghị quyết.

Thứ tư, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình của tập thể và mỗi cá nhân, thông qua việc đánh giá công tác lãnh đạo điều hành của chi bộ, công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của chi bộ, tình hình đảng viên, quần chúng,.. được đánh giá khách quan, chính xác, từ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong chi bộ; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của chi bộ;

Thứ năm, Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo toàn diện, song mỗi cuộc họp chi bộ, chi ủy chỉ chọn một hoặc hai vấn đề cấp thiết để bàn sâu, khi thảo luận đồng chí Bí thư hoặc chi ủy viên (được phân công) định hướng, làm rõ nội dung đó gợi mở sự quan tâm suy nghĩ của đảng viên, phát huy trí tuệ của từng đảng viên tham gia với chi bộ và tạo cho buổi sinh hoạt được sôi nổi, dân chủ, thu hút sự quan tâm của đảng viên; sinh hoạt chi bộ sẽ trở thành nhu cầu của đảng viên.

 Việc điều hành sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên phải được ghi chép đầy đủ, chính xác trong sổ ghi biên bản theo mẫu thống nhất của Đảng ủy Khối cấp, được quản lý, lưu trữ theo quy định của Đảng. Việc ra nghị quyết hoặc kết luận buổi sinh hoạt của chi bộ phải cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lắp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành.

 Thứ sáu, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề  tập trung vào những việc chi bộ thực hiện còn chưa tốt. Trong sinh hoạt chuyên đề có báo cáo đề dẫn, đồng chí Bí thư định hướng các nội dung thảo luận, khích lệ đảng viên phát biểu ý kiến. Qua đó chi ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể của cơ quan nắm bắt được tình hình trong cán bộ, đảng viên (về cách tư duy, khả năng, tâm tư, nguyện vọng…) để có những chỉ đạo, những giải pháp nhằm giúp đỡ, bồi dưỡng những đồng chí có năng lực, hoặc khắc phục hạn chế mà đảng viên còn mắc phải, thống nhất đưa ra giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thực tiễn cho thấy để đổi mới và phát huy vai trò của chi bộ trong công tác lãnh đạo thì Chi uỷ, đ/c Bí thư chi bộ luôn phải tư duy sáng tạo, xác định hiệu quả là mục tiêu quan trọng đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như việc tạo nên một tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh; Bí thư là người đứng đầu và giữ trọng trách của chi bộ, là một thành viên trong chi ủy, đồng thời là một đảng viên trong chi bộ. Vì thế, Chi uỷ, Bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các công việc của chi bộ; phải tôn trọng sự lãnh đạo tập thể của chi ủy, chi bộ; có trách nhiệm góp phần cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, nghị quyết của cấp trên trong công tác chỉ đạo, điều hành, là trung tâm đoàn kết của chi bộ, tổ chức hợp lý các hoạt động của chi bộ.

Để đổi mới nội dung và duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới đề nghị Đảng uỷ khối tăng cường hơn nữa công tác định hướng theo từng thời điểm, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để qua đó kịp thời biểu dương đối với các chi bộ làm tốt; chấn chỉnh đối với những đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt đảng góp phần xây dựng các loại hình chi bộ đảng thực sự là hạt nhân của Đảng, là điểm tựa của tổ chức, niềm tin của quần chúng nhân dân./.

                                                                                          Nông Đức Ngọc
Bí chư chi bộ Ban Dân tộc

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,033
  • Trong tuần: 8,547
  • Tất cả: 2,548,097
Đăng nhập