image banner
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích tăng thêm
Lượt xem: 2110
Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi bổ sung một số nghị định Quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Có hiệu lực từ ngày 03/3/2017.

Nghị định này sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 chi định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai, Nghị định 44/2014 /NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 vầ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

So với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP nêu rõ thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Cụ thể về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày.

Dì Thị Chung – Thanh tra Ban

 

 

1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập