image banner
Văn bản số 2517/UBND-NLN ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai.
Lượt xem: 294

Thực hiện Thông báo số 373-TB/TU ngày 19/5/2021 về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33- CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy (Chỉ thị số 33-CT/TU) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 341-CV/TU ngày 19/5/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU; 

Tải về
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập