image banner
Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 213

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt sự đồng thuận của nhân dân, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, như giá cả một số vật liệu tăng cao, thiên tai xẩy ra, thời tiết không được thuận lợi, một số nội dung chưa được Trung ương hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Đến cuối tháng 8 năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân được 268.543/1.183.235 triệu đồng, đạt 32,49% kế hoạch vốn Trung ương giao. Trong đó giải ngân vốn sự nghiệp được 30.052/661.126 triệu đồng, đạt 4,55% dự toán Trung ương giao, bao gồm giải ngân nguồn vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện là 6.484 triệu đồng, nguốn vốn giao năm 2023 giải ngân được là 23.568 triệu đồng; Giải ngân vốn đầu tư được 238.491/522.109 triệu đồng, cụ thể giải ngân vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 là 4.142 triệu đồng/11.680 triệu đồng, đạt 35% KH giao; số vốn còn lại chưa giải ngân là 8.149 triệu đồng, chiếm 65% số vốn kéo dài; giải ngân vốn năm 2023 là 234.349/510.429 triệu đồng, đạt 46% KH giao.

anh tin bai

UBND tỉnh Lào Cai họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

Nhìn chung tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình còn chậm, nguyên nhân: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: Nội dung hỗ trợ nhà ở: Yêu cầu đối tượng được hỗ trợ cần có GCNQSD đất. Tuy nhiên việc đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ của các huyện còn rất chậm; Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; nguyên nhân: Do các địa phương không có quỹ đất (đất ở, đất sản xuất) để bố trí sắp xếp dân cư cho các hộ dân có nhu cầu di chuyển; Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: Nguyên nhân (1) Việc rà soát ranh giới, diện tích giữa các chủ rừng để xử lý chồng chéo còn chậm dẫn đến việc lập phương án bảo vệ rừng của các chủ rừng gặp khó khăn. (2) Các địa phương đang gặp khó khăn vướng mắc trong việc triển khai xây dựng dự án, kế hoạch liên kết, tìm chủ trì liên kết, triển khai xây dựng mô hình liên kết; Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:  Nguyên nhân: Tiểu dự án 4 Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp, do Ủy ban Dân tộc chưa ban hành tài liệu tập huấn; Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: Do Tiểu dự án 1 Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, Trung ương chưa phê duyệt danh sách thôn được thụ hưởng chính sách.

anh tin bai

Thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn

Trần Nghĩa

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 862
  • Trong tuần: 3,752
  • Tất cả: 2,648,629
Đăng nhập