image banner
Tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 173

 

Tháng 11 công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo sát sao và quyết liệt, các sở, ngành, UBND các cấp đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch được giao.

 
anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá giải ngân vốn đầu tư tháng 11 năm 2023.         

Đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 toàn tỉnh đã giải ngân được trên 370.603 triệu đồng, đạt 31,3% kế hoạch vốn Trung ương giao cho tỉnh, trong đó: Vốn đầu tư giải ngân 319.193/522.109 triệu đồng, đạt 61% kế hoạch. Vốn sự nghiệp giải ngân 51.410/661.126 triệu đồng, đạt 7,78% kế hoạch, chia ra: Vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện và giải ngân 13.947/115.870 triệu đồng, đạt 12% kế hoạch. Bao gồm vốn đầu tư giải ngân 7.090/11.680 triệu đồng, đạt 61% kế hoạch; Vốn sự nghiệp giải ngân 6.857/104.190 triệu đồng, đạt 6,6% kế hoạch. Nguồn vốn kế hoạch giao năm 2023 thực hiện và giải ngân 356.656/1.067.365 triệu đồng, đạt 33,41% kế hoạch, cụ thể nguồn vốn đầu tư giải ngân 312.103/510.429 triệu đồng, đạt 61% kế hoạch (Các dự án chuyển tiếp giải ngân đạt 76%, các công trình khởi công mới giải ngân đạt 24%), nguồn vốn sự nghiệp giải ngân 44.553/556.936 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch. Các huyện có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 cao, gồm: Bắc Hà giải ngân đạt tỷ lệ 93%, Văn Bàn đạt tỷ lệ 77.89%, Bảo Yên đạt tỷ lệ 77%, thành phố Lào Cai đạt tỷ lệ 71,5% so với kế hoạch vốn được giao.

anh tin bai

  Quốc hội giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lào Cai

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ở các địa phương được quan tâm, triển khai, thực hiện; vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình ở cơ sở./.

 Trần Nghĩa

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 830
  • Trong tuần: 3,721
  • Tất cả: 2,648,598
Đăng nhập