image banner
Thực hiện giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 7 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 311

Đến cuối tháng 7 năm 2023, nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giải ngân được 226.558/1.183.235 triệu đồng, đạt 19,15% kế hoạch vốn trung ương giao năm 2023, trong đó giải ngân vốn đu tư được 209.742/522.109 triệu đồng, đạt 40,17% kế hoạch vốn trung ương giao, giải ngân vốn sự nghiệp được 16.846/661.129 triệu đồng, đạt 2,5% kế hoạch vốn trung ương giao.

 
 anh tin baianh tin bai

Cầu đường giao thông liên thôn và dụng cụ chứa nước được hỗ trợ từ nguốn vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

Một số dự án có tiến độ giải ngân chậm như: Dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt), giải ngân được 1.289 triệu đồng/18.199 triệu đồng, đạt 7,08%KH, nguyên nhân giải ngân chậm là do còn vướng mắc tại nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất. Hỗ trợ nhà ở, yêu cầu đối tượng được hỗ trợ cần có GCNQSD đất là đất ở và sử dụng vốn đầu tư phát triển để hỗ trợ, nên việc rà soát đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ gặp khó khăn. Yêu cầu điều kiện cần có GCNQSD đất vẫn chưa được tháo gỡ, địa phương vẫn cần được hướng dẫn rõ hơn về thủ tục, trình tự các bước hỗ trợ, khi tiến hành hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, để làm căn cứ thực hiện cho đúng quy định. Đối với nội dung hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề, khó khăn trong xác định đối tượng (xác định loại đất, diện tích đất các các hộ trên đang sử dụng làm cơ sở tính toán, xác định tỷ lệ thiếu đất của các hộ là rất khó thực hiện), quy trình hỗ trợ,…Dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết), toàn tỉnh đã thực hiện di chuyển 95 hộ (năm 2022: 88/302 hộ, trong 6 tháng năm 2023: 7/405 hộ), nguyên nhân do các địa phương không có quỹ đất công để bố trí sắp xếp dân cư cho các hộ dân có nhu cầu di chuyển, thủ tục về đất đai còn nhiều vướng mắc.

anh tin bai

Họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

 Ngoài ra còn một số dự án khác có tiến độ giải ngân chậm do còn nhiều vướng măc như: Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị), Tiểu dự án 4, Dự án 5 (Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp), Tiểu dự án 1, Dự án 9 (Đầu tư phát triển dân tộc có khó khăn dặc thù và dân tộc còn nhiều khó khăn).

Trần Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 719
  • Trong tuần: 3,609
  • Tất cả: 2,648,486
Đăng nhập