image banner
Tháo gỡ khó khăn thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ​
Lượt xem: 621

Mặc dù Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai từ năm 2022. Tuy nhiên đến nay Tiểu dự án 1 của Dự án 9 (Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Nguyên nhân là do Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

 
anh tin bai

Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nắm tình hình tại thị trấn Mường Khương

Để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 21/8/2023 Ban Dân tộc tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo thị trấn Mường Khương và xã Nậm Chảy, kiểm tra thực tế tại các thôn có đông đồng bào người dân tộc Bố Y (dân tộc rất ít người) sinh sống, tìm hiểu về tình hình khả năng triển thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 9 Chương trình Mục tiêu qốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi trao đổi với Lãnh đạo UBND huyện Mường Khương về tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 9, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND huyện Mương Khương có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 9 tại địa phương.

Trần Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,049
  • Trong tuần: 3,939
  • Tất cả: 2,648,816
Đăng nhập