image banner
UBND tỉnh Lào Cai họp đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng năm 2023 ​
Lượt xem: 112

 

UBND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 9 tháng đầu năm 2023. Tại cuộc họp các đại biểu đã phát biểu, đánh giá về những kết quả đạt được, những công việc đang triển khai, những khó khăn vướng mắc.

 
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đối với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến ngày 20/9/2023, toàn tỉnh đã thực hiện và giải ngân được 292.007/1.183.235 triệu đồng, đạt 24,68% KH, trong đó: Nguồn vốn năm 2022 chuyển năm 2023: Thực hiện và giải ngân 10.337/115.870 triệu đồng, đạt 8,9% KH (gồm vốn đầu tư giải ngân 5.334/11.680 triệu đồng, đạt 45,7% KH; Vốn sự nghiệp giải ngân 5.003/104.190 triệu đồng, đạt 4,8% KH). Nguồn vốn kế hoạch giao năm 2023: Đã thực hiện và giải ngân 281.669/1.067.365 triệu đồng, đạt 26,39% KH (cụ thể: Nguồn vốn đầu tư giải ngân 253.079/510.429 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch; Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện và giải ngân 28.590/556.936 triệu đồng, đạt 5,1% kế hoạch vốn trung ương giao).

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nêu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần, có tác động toàn diện và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, nhưng trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn vướng mắc về hệ thống các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, cũng như thực tế triển khai ở cơ sở huyện, xã. Xác định được những khó khăn và bất cập, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo với nhiều giải pháp cụ thể như: HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp bất thường, thông qua nhiều Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn khi thực tế triển khai Chương trình đòi hỏi; UBND tỉnh định kỳ mỗi tháng hai lần họp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình; cơ quan Thường trực Chương trình định kỳ báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc về UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc vào các ngày 15, ngày 20 và ngày 30 hàng tháng. Đến nay cơ bản tỉnh Lào Cai đã ban hành đầy đủ các nghị quyết, hướng dẫn thực hiện Chương trình, nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách đã tạm thời được giải quyết. Tuy nhiên nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 còn rất lớn, toàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo, thực hiện và giải ngân trên 891 tỷ đồng (vốn đầu tư là 263.696 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp là 627.533 triện đồng), đỏi hòi các cấp, các ngành, cả hệ thống trính trị và người dân quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình phấn đấu giải ngân với khả năng cao nhất.

Trần Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,512
  • Trong tuần: 1,512
  • Tất cả: 2,561,533
Đăng nhập