image banner
Triển khai thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù trên địa bàn huyện Mường Khương
Lượt xem: 194
 

Trên địa bàn huyện Mường Khương có 02 dân tộc có khó khăn đặc thù, đó là dân tộc Bố Y (277 hộ/1.211 khẩu) và dân tộc Lô Lô (03 hộ/12 khẩu) sinh sống tại các xã, thị trấn.

anh tin bai

Phụ nữ dân tộc Bố y tập văn nghệ

Thực hiện quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân tộc có khó khăn đặc thù. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Mường Khương rà soát các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống. Kết quả có 14 thôn của 06 xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống, đó là: Thôn Chúng Chải A, thôn Lao Chải, thôn Sả Hồ - Thị trấn Mường Khương; thôn Cốc Ngù, thôn Sín Chải, thôn Lùng Phìn A - Xã Nậm Chảy; thôn Sín Pao Chải, thôn Lao Tô Chải, thôn Thải Giàng Sán - Xã Tả Gia Khâu; thôn Ma Ngán, thôn Sín Lùng Chải - Xã Lùng Khấu Nhin; thôn Páo Tủng, thôn Lũng Pâu - Xã Tung Chung Phố và thôn Lồ Sử Thàng - Xã Dìn Chin.

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh  phê duyệt danh sách các thôn đảm bảo đối tượng được thụ hưởng đầu tư theo quy định. Ngày 15/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê duyệt danh sách thôn có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư quy định tại Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 9 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 - 2025. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ sở pháp lý để huyện Mường Khương triển khai các nội dung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng cho các thôn theo quy định.

 Phương Lan

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,294
  • Trong tuần: 1,294
  • Tất cả: 2,561,315
Đăng nhập