image banner
Tổng kết công tác ngành dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 249

Sáng ngày 23/12/2022, Ngành công tác Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 với hình thức họp trực tuyến. Đồng chí Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân tộc tỉnh có Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lào Cai; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan. Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Lãnh đạo UBND chủ trì; cùng dự họp có Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai. Các cơ quan đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác dân tộc; tham gia xây dựng các chính sách nâng cao chất lượng dân số, phát triển bảo hiểm y tế, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố, tăng cường an ninh vùng dân tộc thiểu số. Công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố

Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác trong năm đã cơ bản hoàn thành. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện; công tác giảm nghèo đạt kết quả cao; Đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. An ninh  - Quốc phòng đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, qua đó tạo niền tin vững chắc của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Những kết quả to lớn đó góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh. Kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đạt khá cao.

Công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được thực hiện có hiệu quả, trong năm, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt và thực hiện chế độ chính sách cho 1.121 người có uy tín theo quy định…

Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được triển khai mạnh tại các địa phương, tình trạng kết hôn cận huyết thống không còn xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã vận động, ngăn chặn được 177 trường hợp từ bỏ ý định tảo hôn; xử lý vi phạm hành chính 38 trường hợp tảo hôn. Tuy nhiên trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn 165 người chưa đủ tuổi kết hôn nhưng sống chung với nhau hoặc sống chung với người khác như vợ chồng (vi phạm tảo hôn); 602 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu; 331 trẻ em dân tộc thiểu số chưa được cấp Giấy khai sinh.

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những giải pháp hiệu quả trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

anh tin bai

Đồng chí Nông Đức Ngọc – Trưởng ban Dân tộc tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về công tác dân tộc; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2022. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.Thực hiện tốt việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kim Hồng

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 254
  • Trong tuần: 3,684
  • Tất cả: 2,466,188
Đăng nhập