image banner
Tỉnh Lào Cai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Lượt xem: 259

 

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nguồn lực chủ yếu để giúp Lào Cai đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và tạo khuôn khổ pháp lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kết luận chỉ đạo, văn bản hướng dẫn đảm bảo căn cứ pháp lý cho địa phương tổ chức triển khai các Chương trình MTQG, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

 
anh tin bai

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận tại cuộc họp triển khai thực hiện các Chương trình MTQG.

Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp tỉnh duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất, trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình triển khai các Chương trình MTQG tại các địa phương, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt trong triển khai, thực hiện. Công tác phối hợp giữa Trung ương với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với cấp huyện được duy trì, chủ động, kịp thời bám sát các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo. Các địa phương chủ động bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các chương trình MTQG. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin với nhiều hình thức phong phú cho nhân dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Chương trình được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, trong đó: Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Lào Cai; Đoàn công tác của một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tiến hành giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình của tỉnh Lào Cai. Qua giám sát, các Đoàn giám sát của Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại tỉnh Lào Cai; tổng hợp những khó khăn, bất cập do quy định của trung ương chưa phù hợp với thực tế tại địa phương để Quốc hội, Chính phủ có những điều chỉnh cho phù hợp, thuận lợi việc thực hiện ở địa phương trong thời gian tới. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tại các địa phương, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đã giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện; phát huy những kết quả tích cực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại, hạn chế phát sinh để đảm bảo thực hiện Chương trình có hiệu quả.

Đến 31/12/2023, tỉnh Lào Cai đã giải ngân được 1.167.973/1.666.711 triệu đồng, đạt 70,07%, trong đó ngân sách trung ương giải ngân được 703.503/1.183.235 triệu đồng, đạt 59,45% kế hoạch (Vốn đầu tư giải ngân được 491.135/522.109 triệu đồng, đạt 94% KH. Vốn sự nghiệp giải ngân được 212.368/661.126 triệu đồng, đạt 32,1% KH). Kết quả sơ bộ có 21/29 chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Chương trình đạt kế hoạch đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần/3 thời kỳ đạt 63,6% (tăng 4,9 điểm % so với KH), Tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 98,5% (tăng 1,5 điểm % so với KH), có 1.674 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc (bằng 126,8% KH giao). Kết quả trên đã góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

 
anh tin bai

Trạm y tế xã Lùng Phình được đầu tư bằng vốn Chương trình MTQG

 Có được kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cùng với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc. Kết quả đạt được trong năm 2023 là tiền đề để tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành chương trình, kế hoạch năm công tác năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 Trần Thái Nghĩa

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập