image banner
Ngành công tác dân tộc tỉnh Lào Cai tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 372

 

Ngày 09/01/2024, Ngành công tác Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 với hình thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân tộc tỉnh có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh có liên quan tới công tác dân tộc. Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và Lãnh đạo UBND một số xã, thị trấn của huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chủ động thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố, tăng cường an ninh vùng dân tộc thiểu số. Việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc và miền núi tiếp tục được cải thiện; công tác giảm nghèo đạt kết quả cao; đội ngũ cán bộ người dân tộc tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được vai trò của mình; tình trạng tảo hôn đã giảm, không còn xẩy ra kết hôn cận huyết thống; niền tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc được xây dựng vững chắc. Kết quả đạt được của ngành công tác dân tộc đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai.

anh tin bai
 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Tuy nhiên công tác dân tộc còn hạn chế, đó là: một số địa phương chưa quan tâm sâu sát công tác dân tộc, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc; trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn 112 người chưa đủ tuổi kết hôn nhưng sống chung với nhau hoặc sống chung với người khác như vợ chồng (vi phạm tảo hôn), 712 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu; việc giải ngân nguồn vốn củ các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

 

anh tin bai

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 
anh tin bai

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh,phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành dân tộc tiếp tục chủ trì tham mưu cho UBND các cấp tăng cường nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số về nâng cao nhận thức thay đổi hành vi hôn nhân và gia đình. Tích cực tham mưu giải ngân ngồn vốn Chương trình MTQG, tham mưu triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về công tác dân tộc; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Thực hiện tốt việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thanh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập