image banner
Ngành công tác dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Lượt xem: 145

Ngày 05/04/2024, ngành công tác Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân tộc tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức Ban Dân tộc. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Lãnh đạo và công chức Phòng Dân tộc.

anh tin bai

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân tộc tỉnh

Quý I năm 2024, an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, không xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp liên quan vấn đề dân tộc. Các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đầy đủ, từng bước giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, đồng bào các dân tộc tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 05 kế hoạch, 05 Quyết định, 03 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, đánh giá công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, thực hiện Chương trình MTQG, thực hiện phòng chống tảo hôn. Ngành Dân tộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm tình hình đời sống của đồng bào, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để kịp thời có giải pháp đảm bảo.

Tuy nhiên trong quý I năm 2024, việc giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn chậm, đặc biệt là giải ngân vốn sự nghiệp; trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn 34 người tảo hôn và 159 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con.

anh tin bai

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các Chương trình MTQG, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Nông Đức Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc đề nghị ngành công tác Dân tộc Lào Cai tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về công tác dân tộc; thực hiện tốt các chính sách dân tộc; thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Thanh Tuấn


1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập