image banner
Kiểm tra kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Sa Pa
Lượt xem: 213

 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 07/CTKT-BĐD ngày 24/02/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lào Cai về kiểm tra, giám sát năm 2023. Ngày 21/11/2023, đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra hoạt động 10 tháng đầu năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Sa Pa.

 
anh tin bai

Chú thích ảnh

Đồng chí Nông Đức Ngọc kiểm tra các hộ vay vốn ở xã Ngũ Chỉ Sơn

Qua kiểm tra cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2023 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Sa Pa đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lào Cai giao thực hiện năm 2023, đúng tiến độ, chất lượng tốt, đúng quy định của Nhà nước và quy trình nghiệp vụ cho vay của Ngành. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và các quy trình, quy định về giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng CSXH, điều hành hoạt động Ngân hàng CSXH thị xã đạt yêu cầu đề ra. Quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, bảo đảm giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng định mức, kịp thời, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đã chú trọng thực hiện tốt các nội dung, công việc được Ngân hàng CSXH ủy thác; công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt; chất lượng hoạt động ủy thác của các tổ chức hội, đoàn thể từng bước được cải thiện, hệ thống Tổ TK&VV hoạt động tốt hơn, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, chất lượng tín dụng ngày được cải thiện. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tạo lập nguồn vốn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện sống, thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Tuy nhiên qua kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát của một số thành viên còn chậm so với kế hoạch; việc tham mưu để UBND thị xã tiếp tục uỷ thác các nguồn vốn để cho vay năm 2023 còn hạn chế; một số điểm đánh giá chất lượng tín dụng của Phòng giao dịch thấp hơn mức trung bình chung toàn tỉnh; chất lượng giao dịch xã còn ở mức thấp; lãi tồn đọng có xu hướng gia tăng, tồn đọng lãi lớn; một số đơn vị nhận uỷ thác cấp xã còn hạn chế trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch, giao ban tại xã; một số Tổ TK&VV hoạt động chưa hiệu quả, kết quả thu lãi và huy động tiền gửi thấp, chậm được kiện toàn.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch giao năm 2023, đồng chí Nông Đức Ngọc đã yêu cầu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Sa Pa thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của HĐQT để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc việc rà soát các đối tượng thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14; triển khai, thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay các đối tượng thụ hưởng; rà soát nhu cầu vay vốn năm 2023 theo từng đối tượng thụ hưởng, chương trình tín dụng cụ thể, để kịp thời cho vay đáp ứng nhu cầu về vốn của nhân dân; phối hợp với UBND xã, phường, hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp và hỗ trợ Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện đôn đốc, xử lý đối với phần lãi tồn đọng và nợ quá hạn lâu ngày, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý, thu hồi vốn cho nhà nước; chỉ đạo các thành viên tích cực, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn được phân công theo kế hoạch đề ra./.

Trần Hùng

 

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 912
  • Trong tuần: 3,802
  • Tất cả: 2,648,679
Đăng nhập