image banner
Huyện Bảo Yên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV - năm 2024
Lượt xem: 200


Từ ngày 11 đến 12/4/2024, huyện Bảo Yên tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ VI - năm 2024, với chủ đề: “Các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”. Bảo Yên là địa phương được tỉnh Lào Cai lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh và đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đã dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; đại diện Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Bảo Yên; cùng 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số địa bàn huyện.

 
anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

Đại hội là dịp để khẳng định thành tựu, công lao đóng góp của các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội còn có nhiệm vụ góp phần xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc của huyện đến năm 2029 và đề ra những giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời chọn cử các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ VI - năm 2024.

anh tin bai

Đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã xem phóng sự về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024; nghe phát biểu tham luận trao đổi của các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, điển hình.

Sau 05 năm thực hiện quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng huyện Bảo Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức cao, bình quân đạt 13,5%/năm; việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng nông thôn được đẩy mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện; việc thực hiện an sinh, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo được chú trọng; tỷ lệ giảm nghèo hằng năm bình quân đạt 4%. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo lòng tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

 
anh tin bai

Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh và đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đã phát biểu chúc mừng Đại hội. Các đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác dân tộc; cần cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng vững mạnh; tiếp tục khích lệ đồng bào các dân tộc huyện Bảo Yên phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc mà Đại hội đề ra.

 
anh tin bai

Lãnh đạo huyện Bảo Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã chọn cử 20 đại biểu chính thức để tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần IV - năm 2024. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2019 - 2024 đã được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.

 
anh tin bai

Trao tặng Giấp khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay sau khi Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên lần thứ VI - năm 2024 kết thúc, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội để phổ biến cho các địa phương thực hiện.

Ngọc Ánh

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập