image banner
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 453

 

 

Ngày 18/10/2023, HĐND tỉnh Lào Cai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai. Đoàn Giám sát do đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh; lãnh đạo ban và lãnh đạo các phòng của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.

 
anh tin bai

Đ/c Nông Đức Ngọc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN với Đoàn Giám sát.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN với Đoàn Giám sát. Trong năm 2022 và 2023, UBND đã phân bổ và giao vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ đầu tư để triển khai thực hiện kịp thời, đúng các quy định của chương trình. Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN còn gặp một số khó khăn vướng mắc, đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc, miền núi, biên giới được xác định theo quy định phân định khu vực theo trình độ phát triển; đối tượng thụ hưởng các chính sách thuộc Chương trình không được ổn định cả giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm thực hiện Chương trình; một số nội dung, dự án thuộc Chương trình khi xây dựng kế hoạch thực hiện có nhiều trường hợp hộ gia đình là hộ nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn, nhưng các năm sau trong giai đoạn thực hiện, các hộ gia đình phấn đấu thoát nghèo, địa phương thoát diện đặc biệt khó khăn thì các đối tượng không còn thuộc diện được thụ hưởng chính sách, trong khi đó các dự án mà họ được hỗ trợ chưa hoàn thành, chưa hết chu kỳ sản xuất; ..v.v.

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh cần có kiến nghị với Quốc hội nên gộp 03 Chương trình MTQG hiện thành 01 Chương trình hoặc không cần Chương trình MTQG như hiện nay, mà thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch phát triển vùng trung du và miền núi phía bắc đang được Chính phủ thẩm định, để đảm bảo tập trung nguồn lực, tránh chồng chéo như hiện nay; cho phép kéo dài vốn kế hoạch thực hiện năm 2023 sang năm 2024; tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành Trung ương kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG cho cụ thể hơn, rõ ràng hơn để thực hiện cho hiệu quả. Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022 - 2025 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giao cho tỉnh Lào Cai từ 6% xuống 5% (giảm 1%); điều chỉnh chỉ tiêu “Số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn” giao cho tỉnh Lào Cai từ 47,1% (tương đương với 33 xã) xuống 44,2% (tương đương với 31 xã); điều chỉnh chỉ tiêu “Số thôn không thuộc khu vực III ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn” giao cho tỉnh Lào Cai từ 50% (tương đương với 65 thôn) xuống 47,6% (tương đương với 62 thôn); ..v.v.

 
anh tin bai

Đồng chí Lý Bình Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động, sát sao, đổi mới sáng tạo của Ban Dân tộc tỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN. Đoàn Giám sát ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Dân tộc và sẽ báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nghiêm cứu xem xét.

Thanh Tuấn

 

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1,463
  • Trong tuần: 1,463
  • Tất cả: 2,561,484
Đăng nhập