image banner
Đoàn Kiểm tra họp chuẩn bị thực hiện công tác tại huyện Văn Bàn
Lượt xem: 150

 

Ngày 04/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND thành lập Đoàn Kiểm tra đánh giá công tác sắp xếp dân cư tại huyện Văn Bàn giai đoạn 2022 - 3/2024. Đoàn Kiểm tra gồm có Lãnh đạo và công chức chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh và các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng. Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được giao nhiệm vụ làm Trưởng Đoàn Kiểm tra.

Ngày 09/4/2024, Đoàn Kiểm tra họp thống nhất nội dung Chương trình công tác kiểm tra; Kế hoạch kiểm tra; Phân công nhiệm vụ thành Đoàn Kiểm tra.

anh tin bai

Đoàn Kiểm tra họp thống nhất nội dung công tác

Tại cuộc họp các thành viên Đoàn Kiểm tra đã trao đổi, bổ sung, thống nhất về thời gian, nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra đánh giá công tác sắp xếp dân cư tại huyện Văn Bàn.

anh tin bai

Thành viên Đoàn Kiểm tra phát biểu thảo luận.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh hiện nay công tác sắp xếp dân cư theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra đánh giá công tác sắp xếp dân cư tại huyện Văn Bàn, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị các thành viên Đoàn Kiểm tra căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công nghiên cứu, có cahs thực hiện nhiệm vụ phù hợp, khoa học để việc kiểm tra đánh giá công tác sắp xếp dân cư tại huyện Văn Bàn đạt kết quả cao./.

Trần Hùng

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập